Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm
Sản phẩm

Sản phẩm

CÀ PHÊ ROBUSTA

CÀ PHÊ ROBUSTA

Giá: 180.000 VND

200.000 VND

Kẹo Me

Kẹo Me

Giá: 15.000 VND

20.000 VND

CÀ PHÊ CULI ROBUSTA

CÀ PHÊ CULI ROBUSTA

Giá: Liên hệ

Kẹo Dâu Tây

Kẹo Dâu Tây

Giá: 10.000 VND

12.000 VND

Kẹo Dâu Tằm

Kẹo Dâu Tằm

Giá: 10.000 VND

12.000 VND

Nước Cốt Dâu

Nước Cốt Dâu

Giá: 70.000 VND

100.000 VND

Nước Cốt Tằm

Nước Cốt Tằm

Giá: 80.000 VND

110.000 VND

Nước Cốt Chanh Dây

Nước Cốt Chanh Dây

Giá: Liên hệ

Rượu Cần

Rượu Cần

Giá: Liên hệ

Mứt Dâu Tây

Mứt Dâu Tây

Giá: Liên hệ

MẬT ONG HOA CỎ

MẬT ONG HOA CỎ

Giá: Liên hệ

MẬT ONG SỮA HOA

MẬT ONG SỮA HOA

Giá: Liên hệ

TRÀ HOA NHÀI

TRÀ HOA NHÀI

Giá: 55.000 VND

75.000 VND

TRÀ SÂM DỨA

TRÀ SÂM DỨA

Giá: 60.000 VND

80.000 VND

THẬP CẨM SẤY

THẬP CẨM SẤY

Giá: 75.000 VND

90.000 VND

MÍT SẤY

MÍT SẤY

Giá: 40.000 VND

50.000 VND