Cà Phê

Cà Phê

Cà Phê

Cà Phê

Cà Phê
Cà Phê

Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm trong công tác dân vận

Ngày tạo: 17/05/2020 - By Admin
Thúc đẩy phát triển kinh tế là nội dung trọng tâm mà huyện Đơn Dương hướng tới trong thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bởi khi kinh tế phát triển, đời sống ấm no, những tiến bộ xã hội sẽ thế chỗ cho hủ tục, sự ổn định sẽ đẩy lùi những bất ổn trong xã hội.
Phát triển kinh tế, kéo gần khoảng cách giữa vùng đồng bào DTTS với các vùng khác là trọng tâm trong công tác dân vận ở Đơn Dương
Phát triển kinh tế, kéo gần khoảng cách giữa vùng đồng bào DTTS với các vùng khác là trọng tâm trong công tác dân vận ở Đơn Dương
 
Đơn Dương là địa bàn có hơn 30% dân số là người DTTS. Ngoài dân tộc K’Ho đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Chu Ru. Theo ông Lê Đình Thủy - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương cho biết, trong thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, những phương thức đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con hướng tới giảm nghèo bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch phát triển giữa các vùng và các dân tộc là giải pháp trọng tâm mà Đơn Dương thực hiện.
 
Trong những năm qua, Đơn Dương đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư toàn diện vùng đồng bào DTTS. Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc và các chương trình dự án được đầu tư, đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán người DTTS, bởi đây là những nhân tố điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời là những tấm gương tiêu biểu trong phát triển sản xuất. Việc phát hiện và nhân rộng các điển hình sẽ góp phần tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng người DTTS. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế - xã hội, từ năm 2015 đến nay, nhiều chương trình đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS đã được triển khai với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, chưa kể các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế và NTM. Trong đó, những chính sách từ Chương trình 135 đã tạo nên cơ sở hạ tầng khang trang trong khu vực đồng bào DTTS. Đồng thời, nguồn vốn từ chương trình này cũng đã tiếp sức cho các hộ nghèo thông qua hỗ trợ nông cụ sản xuất và con giống trong chăn nuôi. 
 
Riêng với hộ nghèo người DTTS, chính sách hỗ trợ trực tiếp đã hỗ trợ cho gần 1.900 hộ, tạo động lực để bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 
 
Ngoài nguồn vốn từ các chương trình quốc gia, nguồn hỗ trợ từ xã hội nhằm phát triển khu vực này cũng là nguồn lực rất lớn. Trong 5 năm qua, thông qua Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thu về số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, từ đây đã có 146 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, những căn nhà hư hỏng được sửa chữa và hỗ trợ bà con phát triển sản xuất.
 
Từ các chương trình đầu tư, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS khởi sắc rõ rệt. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lê Đình Thủy khẳng định, việc hàng chục km đường giao thông nông thôn được xây dựng, hơn 95% hộ đồng bào DTTS có điện lưới quốc gia và trên 70% bà con sử dụng nước sạch; Tỷ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm xuống, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con luôn được quan tâm; Hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong vùng đồng bào DTTS ngày càng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào DTTS còn 1,85% vào cuối năm 2019 là những minh chứng rõ nhất cho sự phát triển trong vùng đồng bào DTTS. 
 
Đơn Dương cũng là địa phương đi đầu trong toàn tỉnh về nhiều lĩnh vực và phải kể đến việc xây dựng NTM và nay là NTM kiểu mẫu. Riêng từ năm 2015 đến nay, địa phương này đã xây dựng được 22 khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện và 6 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh, trong đó có 3 khu dân cư trong vùng đồng bào DTTS gồm thôn Đa Hoa (xã Tu Tra), thôn K’rái 2 và Krăng Chớ (xã Ka Đơn) được công nhận. 
 
Công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ quan trọng, cần tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình các địa phương và Nhân dân ở các cộng đồng dân cư. Bởi thông qua đó, cơ quan chức năng sẽ kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, để có những điều chỉnh kịp thời và đúng đắn.Việc làm tốt công tác dân vận ở khu vực này thông qua các chính sách hỗ trợ, đầu tư…, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức thu nhập cũng như chất lượng đời sống người dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Phát triển kinh tế, kéo gần khoảng cách giữa vùng đồng bào DTTS với các vùng khác là trọng tâm trong công tác dân vận ở Đơn Dương
Phát triển kinh tế, kéo gần khoảng cách giữa vùng đồng bào DTTS với các vùng khác là trọng tâm trong công tác dân vận ở Đơn Dương