Công Ty TNHH Cà Phê Nguyên Chất Thái Châu

Công Ty TNHH Cà Phê Nguyên Chất Thái Châu

Công Ty TNHH Cà Phê Nguyên Chất Thái Châu

Công Ty TNHH Cà Phê Nguyên Chất Thái Châu

Công Ty TNHH Cà Phê Nguyên Chất Thái Châu
Công Ty TNHH Cà Phê Nguyên Chất Thái Châu

Báo Cáo Gía Cà Phê Đầu Qúy 2

Ngày tạo: 07/05/2019 - By Admin
Báo cáo định kỳ hàng tháng của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) phát hành đầu tháng 05/19 nói rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 6 tháng đầu niên vụ 2018/19 bắt đầu từ 01/10/18 đạt 63,15 triệu bao (60kg x bao), tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê arabica chiếm 41,08 triệu bao, tăng 7,1% và robusta 22,07 triệu bao, giảm 0,9%.

☑️☑️Báo cáo định kỳ hàng tháng của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) phát hành đầu tháng 05/19 nói rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 6 tháng đầu niên vụ 2018/19 bắt đầu từ 01/10/18 đạt 63,15 triệu bao (60kg x bao), tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê arabica chiếm 41,08 triệu bao, tăng 7,1% và robusta 22,07 triệu bao, giảm 0,9%.