Đà Lạt ra quân phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp

Đà Lạt ra quân phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp

Đà Lạt ra quân phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp

Đà Lạt ra quân phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp

Đà Lạt ra quân phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp
Đà Lạt ra quân phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp

Đà Lạt ra quân phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp

Ngày tạo: 22/09/2019 - By Admin
Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng ùn ứ “chất thải nguy hại”…, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã huy động công nhân tiến hành phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp đưa về kho để xử lý… thu gom

 


 

Một số công nhân tham gia phân loại, thu gom rác thải nông nghiệp cho biết, theo qui định, thùng màu xanh đựng rác sinh hoạt, thùng màu cam đựng bao bì, chai lọ thuốc BVTV. Ngay trên nắp các thùng cũng đã ghi rõ các qui định và cả biện pháp chế tài nếu bỏ rác sinh hoạt vào thùng màu cam, hoặc dịch chuyển vị trí thùng rác, nhưng thời gian qua một số người vẫn thiếu ý thức nên rác sinh hoạt lẫn lộn với rác nông nghiệp, gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý.